Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 101.817
Online: 8

Sáng ngày 20/9/2017, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) và lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng NN&PTNT (gọi tắt là Ban QLDA) về tình hình triển khai thực hiện các dự án ngành nông nghiệp đến năm 2020

Hiện nay, Sở NN&PTNT đang được Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư 26 dự án (bao gồm 20 dự án chuyển tiếp, 4 dự án khởi công mới trong năm 2017, 2 dự án đang chuẩn bị đầu tư), với tổng mức đầu tư là 5.494 tỷ đồng. Sở NN&PTNT hiện tại có 8 đơn vị trực thuộc được cấp có thẩm quyền giao làm chủ đầu tư thực hiện 28 dự án với tổng mức đầu tư được phê duyệt hơn 2.385 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến nay các dự án trên cơ bản đều có chung những khó khăn vướng mắc, như: Nguồn vốn cấp cho các dự án còn thiếu và chưa đáp ứng được tiến độ thực hiện dự án; do cùng một thời điểm trên địa bàn các huyện đồng thời triển khai giải phóng mặt bằng nhiều dự án, nên ảnh hưởng đến tiến độ kiểm kê, áp giá đền bù. Sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện dự án còn chưa thường xuyên và hiệu quả chưa cao. Một số quy định của Luật Đấu thầu, Luật đầu tư công, Luật Xây dựng chưa thống nhất, chống chéo. Việc chuyển giao, tiếp nhận công việc, nhân sự giữa chủ đầu tư và Ban quản lý dự án chuyên ngành mất rất nhiều thời gian, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện các dự án...

Các đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị.

Để hoàn thành kế hoạch năm 2017, ngành nông nghiệp đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án bằng nhiều hình thức, biện pháp linh hoạt khác nhau. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng vốn có hiệu quả hơn và siết chặt việc quản lý đấu thầu, quản lý chất lượng công trình xây dựng. Bên cạnh đó, ngành đã tập trung đấu mối với các bộ, ngành Trung ương và các sở, ban ngành trong tỉnh để bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành, các dự án đang triển khai thi công và các dự án khởi công mới, đặc biệt là vốn đối ứng cho các dự án ODA...

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến đánh giá, đề xuất của các cấp, các ngành, đơn vị tại Hội nghị; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền đánh giá cao những cố gắng của ngành nông nghiệp trong việc thực hiện các dự án thời gian qua. Đồng chí cũng ghi nhận những nỗ lực của các chủ đầu tư dự án thuộc ngành nông nghiệp, đã góp phần thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp tỉnh nhà, phục vụ công cuộc xây dựng Nông thông mới hiện nay.

Trong thời gian tới, đồng chí lưu ý Sở NN&PTNT và các đơn vị trực thuộc phải làm tốt hơn nữa công tác quản lý nhà nước về nông nghiệp, đặc biệt là công tác quản lý đầu tư công thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Về công việc cụ thể, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền nhấn mạnh, từ nay các dự án đầu tư vào ngành nông nghiệp; UBND tỉnh sẽ giao về Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư, Ban QLDA chịu trách nhiệm trong công tác quản lý dự án. Trong đó một số dự án cụ thể, mang tính đặc thù chuyên môn sẽ được giao lại cho Ban QLDA làm chủ đầu tư; tuy nhiên, trách nhiệm chung vẫn thuộc về Sở NN&PTNT và Ban QLDA có trách nhiệm phối hợp cùng Sở NN&PTNT trong công tác quản lý.

Đối với các dự án thuộc Chi Cục đê điều và Phòng chống lụt, bão Thanh Hoá đang làm chủ đầu tư phải bàn giao lại về Sở NN&PTNT, để đơn vị này tập trung thực hiện tốt chức năng chuyên môn của mình. Sở NN&PTNT phải làm tốt vai trò quản lý nhà nước đối với các dự án thuộc ngành nông nghiệp, kể các các dự án mà các ngành khác làm chủ đầu tư trên lĩnh vực nông nghiệp. Sở NN&PTNT phải có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định, giám sát các công trình này.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở NN&PTNT rà soát lại danh mục các dự án đầu tư công từ nay đến năm 2020 và lên danh mục từng dự án cụ thể thuộc đơn vị nào làm sẽ chủ đầu tư. Báo cáo đến từng đơn vị liên quan được biết, để các đơn vị này chủ động đấu mối thực hiện các phần việc liên quan.

Ban QLDA rà soát lại đội ngũ lao động sau khi sắp xếp, căn cứ vào công việc để phân công lại nhiệm vụ cụ thể và có hướng xử lý kịp thời, đảm bảo chế độ cho người lao động đúng quy định.

Tin đã đăng
    Tin liên quan